Telefoonnummer

0611732581

Email-adres

info@praktijknymphaea.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag op afspraak. Ook s'avonds tot 21.00

C.W.A. Aertse-Klijn, gevestigd aan Heusdenhoutsestraat 268
4817WH Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https//www.praktijknymphaea.nl.
Heusdenhoutsestraat 268
4817WH Breda
(31) 0611732581
KvK nr. 74961020 BTW nr. NL001672092B19

C.W.A. Aertse-Klijn is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@praktijknymphaea.nl.

C.W.A. Aertse-Klijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

>Voor- en achternaam, >Geslacht, >Geboortedatum, >Adresgegevens, >Telefoonnummer, >E-mailadres, >Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. >Gegevens over uw activiteiten op onze website, Facebookpagina, Instagram en linkedin. >Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

C.W.A. Aertse-Klijn zal in het kader van de behandeling ook medische gegevens nodig hebben. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens zullen zowel in een papieren dossier opgetekend en digitaal bewaard worden. Dossiers zitten in een afgesloten dossierkast . De bewaartermijn is van dien aard dat ze nadat de behandeling afgelopen, cq gestaakt is na 7 jaar vernietigd zullen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

C.W.A. Aertse-Klijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: >Het afhandelen van uw betaling. >U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. >Om goederen en diensten bij u af te leveren. C.W.A. Aertse-Klijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

C.W.A. Aertse-Klijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C.W.A. Aertse-Klijn ) tussen zit. C.W.A. Aertse-Klijn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: www.argeweb.nl is verantwoordelijk voor de webhosting, en www.wordpress.org is de websiteleverancier.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caertse@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we (Argeweb) de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

C.W.A. Aertse-Klijn, (lees het hostingbedrijf) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ook gebruikt de website een programma voor analyse van de site. Het programma is Google Analytics. Dit programma kan uw gegevens en cookies gebruiken ter analyse van de website. Voor hun privacybeleid verwijs ik naar hun pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Onze website is bovendien voorzien van een SSL beveiliging/certificaat. Browsen op onze website is dus extra veilig omdat alle gegevens versleuteld worden verzonden door middel van het HTTPS protocol (Hypertext Transfer Protocol Secure). Veilige websites zijn te herkennen aan het groene slotje in de browser en/of dat de url begint met https:// i.p.v. http://.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

C.W.A. Aertse-Klijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens: >Personalia, adres enzovoort: C. Aertse-Klijn bewaard deze gegevens 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn die de belastingdienst hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden:

C.W.A. Aertse-Klijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of om een goed functionerende website te onderhouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.W.A. Aertse-Klijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijknymphaea.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

C. Aertse-Klijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

C.W.A. Aertse-Klijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijknymphaea.nl.

logo Praktijk Nymphaea
[instagram-feed]