Telefoonnummer

0611732581

Email-adres

info@praktijknymphaea.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag op afspraak. Ook s'avonds tot 21.00

De Levensboom Specials

Wat is complementaire zorg

Wat precies complementaire zorg is staat het beste omschreven op het van Praag Instituut https://www.vanpraaginstituut.nl, ze beschrijven het als volgt:

Complementaire zorg omvat een breed spectrum aan zorg- en behandelwijzen die van oorsprong buiten het domein van de reguliere geneeskunde ontwikkeld zijn en toegepast werden. De voornaamste reden hiervoor is dat beide een andere visie hebben op ziekte en gezondheid. In de reguliere geneeskunde overheerst het biomedische model, waar gezondheid gedefinieerd wordt als de afwezigheid van ziekten. Interventies zijn gericht op het reduceren van symptomen en bestrijden van ziekten. In de complementaire zorg staat een integrale visie op gezondheid centraal, waarbij interventies gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en het herstellen van evenwicht. Het erkent de verbinding tussen lichaam en geest en interventies worden ingezet om het zelfhelend vermogen van de mens te stimuleren.

Zo zijn er ook nog andere definities die goed weergeven wat Complementaire Zorg nu precies inhoud.

Onderstaande tekst is een definitie van complementaire zorg door Drs. A. noorden (1993):

Totale en Complementaire Zorg

Totale zorg is zorg naar lichaam, geest en ziel en gericht op het helen van de mens. Binnen dit geheel noemen wij de Complementaire Zorg die interventies in het zorgproces die uitgaan van het zelfhelend vermogen van de patiënt en die dit vermogen stimuleren, ondersteunen en activeren. Complementaire Zorg besteedt op deze wijze aandacht aan de fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele behoefte van de patiënt waardoor deze een staat van welbevinden kan bereiken en in stand houden.

Dit is een mondvol, maar het geeft aan dat Complementaire zorg wel aanvullend is aan de reguliere medische zorg. Het een hoeft het ander niet in de weg te staan. Zo is het zeker niet de bedoeling dat een complementaire behandeling de medische behandeling vervangt. Het woord zegt het al, complementair betekend o.a  “tot een geheel aanvullend”

Onderzoek toont ook aan dat een groot deel van de patiënten verschillende zorg­vormen en behandel­wijzen combineert, veelal onder­steu­nend aan de reguliere behandeling. Vandaar dat men tegenwoordig de term comple­mentaire zorg gebruikt voor zorg en inter­venties zoals massage, mind-bodytechnieken, acupunctuur of kruidengeneeskunde/aromatherapie.

Integrative Medicine en Integrative Nursing.

In de Verenigde Staten en Canada zijn  complementaire interventies al meer geïntegreerd in de reguliere zorg, daar spreekt men van ‘integrative medicine’ en ‘integrative nursing’. Deze term is begin jaren ’90 van de vorige eeuw ontstaan in de Verenigde Staten toen een aantal universitaire medische centra zich verenigden in het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health. Zij vonden het tijd om zich sterk te maken voor een integrale gezondheidszorg waarin naast reguliere behandelingen ook complementaire interventies aangeboden worden. Met als doel het stimuleren van gezondheid.

Integrative Medicine wordt in de praktijk gedragen door vier pijlers:

  •  Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie waarin de patiënt centraal staat en de arts een meer coachende en ondersteunende functie heeft.
  •  De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces. Preventie en gezonde leefstijl zijn dus van belang, waardoor de patiënt zelf meer verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid krijgt.
  •  Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelings­strategie. Hierbij worden naast het lichaam ook de andere zijnsniveaus van de mens betrokken.
  •  Er wordt gewerkt in een ‘healing environment’ waarbij de omgang met elkaar en de omgeving (het gebouw, de ruimte, de wijk) bijdragen aan het algemeen welbevinden.

De uitleg van Integrative Medicine is ook weer afkomstig van het van Praag instituut. Kijk ook eens op hun site zodat je kunt lezen hoe hun bijdragen ervoor zorgen dat deze 4 pijlers in de Nederlandse gezondheidszorg gestalte krijgen. https://www.vanpraaginstituut.nl.

Complementaire zorg binnen Praktijk Nymphaea.

Alle behandelingen die ik aanbied vallen onder het begrip complementaire zorg. Want eigenlijk alle behandelingen zijn complementair, dus aanvullend, aan de reguliere zorg.

Welke complementaire behandelingen zijn er nu precies?

De Aromatherapie behandelingen bestaande uit interventies met etherische (basis)oliën, hydrolaten en koolzuur voetenbaden behoren tot de complementaire zorg. https://www.praktijknymphaea.nl/aromatherapie/

Tevens bied ik ontspannen door middel van muziek aan. Ook dat is een complementaire behandeling. Hierbij heb je de mogelijkheid tussen luisteren naar meditatie muziek en luisteren en meedoen met de eigen voorhanden muziekinstrumenten zoals drums, kalimba, Native American flute e.d. https://www.praktijknymphaea.nl/klankschalenmassage/

Ook aquazorg behoort tot een complementaire behandeling. Denk hierbij aan voetenbaden met etherische oliën of hydrolaten, of koolzuurbaden bij bijvoorbeeld een neuropatische voet.

Complementaire zorg/Aquazorg.
Aquazorg.

Therapeutic Touch.

Ook Therapeutic Touch, waar ik door middel van strijkingen het energieveld wat iedereen heeft weer in balans breng, behoort tot de complementaire zorg. https://www.praktijknymphaea.nl/therapeutic-touch/

Ik wil je wel even wijzen op het volgende:

-Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of een andere behandelaar. Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden en of de interventies met aromatherapie ook goedgekeurd worden.

-Praktijk Nymphaea zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

-Praktijk Nymphaea onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de complementaire zorg en de aromatherapie.

Lees voor behandeling ook even de algemene voorwaarden: https://www.praktijknymphaea.nl/algemene-voorwaarden/

logo Praktijk Nymphaea
[instagram-feed]