Telefoonnummer

0611732581

Email-adres

info@praktijknymphaea.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag op afspraak.

De Levensboom Specials

Wat is complementaire zorg

Wat precies complementaire zorg is staat het beste omschreven op het van Praag Instituut https://www.vanpraaginstituut.nl, ze beschrijven het als volgt:

Complementaire zorg omvat een breed spectrum aan zorg- en behandelwijzen die van oorsprong buiten het domein van de reguliere geneeskunde ontwikkeld zijn en toegepast werden. De voornaamste reden hiervoor is dat beide een andere visie hebben op ziekte en gezondheid. In de reguliere geneeskunde overheerst het biomedische model, waar gezondheid gedefinieerd wordt als de afwezigheid van ziekten. Interventies zijn gericht op het reduceren van symptomen en bestrijden van ziekten. In de complementaire zorg staat een integrale visie op gezondheid centraal, waarbij interventies gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en het herstellen van evenwicht. Het erkent de verbinding tussen lichaam en geest en interventies worden ingezet om het zelfhelend vermogen van de mens te stimuleren.

Zo zijn er ook nog andere definities die goed weergeven wat Complementaire Zorg nu precies inhoud.

Onderstaande tekst is een definitie van complementaire zorg door Drs. A. noorden (1993):

Totale en Complementaire Zorg

Totale zorg is zorg naar lichaam, geest en ziel en gericht op het helen van de mens. Binnen dit geheel noemen wij de Complementaire Zorg die interventies in het zorgproces die uitgaan van het zelfhelend vermogen van de patiënt en die dit vermogen stimuleren, ondersteunen en activeren. Complementaire Zorg besteedt op deze wijze aandacht aan de fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele behoefte van de patiënt waardoor deze een staat van welbevinden kan bereiken en in stand houden.

Dit is een mondvol, maar het geeft aan dat Complementaire zorg wel aanvullend is aan de reguliere medische zorg. Het een hoeft het ander niet in de weg te staan. Zo is het zeker niet de bedoeling dat een complementaire behandeling de medische behandeling vervangt. Het woord zegt het al, complementair betekend o.a  “tot een geheel aanvullend”

Onderzoek toont ook aan dat een groot deel van de patiënten verschillende zorg­vormen en behandel­wijzen combineert, veelal onder­steu­nend aan de reguliere behandeling. Vandaar dat men tegenwoordig de term comple­mentaire zorg gebruikt voor zorg en inter­venties zoals massage, mind-bodytechnieken, acupunctuur of kruidengeneeskunde/aromatherapie.

Integrative Medicine en Integrative Nursing.

In de Verenigde Staten en Canada zijn  complementaire interventies al meer geïntegreerd in de reguliere zorg, daar spreekt men van ‘integrative medicine’ en ‘integrative nursing’. Deze term is begin jaren ’90 van de vorige eeuw ontstaan in de Verenigde Staten toen een aantal universitaire medische centra zich verenigden in het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health. Zij vonden het tijd om zich sterk te maken voor een integrale gezondheidszorg waarin naast reguliere behandelingen ook complementaire interventies aangeboden worden. Met als doel het stimuleren van gezondheid.

Integrative Medicine wordt in de praktijk gedragen door vier pijlers:

  •  Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie waarin de patiënt centraal staat en de arts een meer coachende en ondersteunende functie heeft.
  •  De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces. Preventie en gezonde leefstijl zijn dus van belang, waardoor de patiënt zelf meer verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid krijgt.
  •  Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelings­strategie. Hierbij worden naast het lichaam ook de andere zijnsniveaus van de mens betrokken.
  •  Er wordt gewerkt in een ‘healing environment’ waarbij de omgang met elkaar en de omgeving (het gebouw, de ruimte, de wijk) bijdragen aan het algemeen welbevinden.

De uitleg van Integrative Medicine is ook weer afkomstig van het van Praag instituut. Kijk ook eens op hun site zodat je kunt lezen hoe hun bijdragen ervoor zorgen dat deze 4 pijlers in de Nederlandse gezondheidszorg gestalte krijgen. https://www.vanpraaginstituut.nl.

Complementaire zorg binnen Praktijk Nymphaea.

Hoe gaat dit alles nu vorm krijgen binnen mijn praktijk zul je je nu wel afvragen:

Ten eerste wil ik nogmaals benadrukken dat ik aanvullende behandelingen biedt.

Deze behandelingen kunnen het welbevinden van iedereen met wat voor wens of klacht dan ook zeker vergroten. De volgende gezondheidsproblemen waarin ik dit kan aanbieden zijn op het gebied van de longen en luchtwegen, pijn, huidzorg en huidletsels, stress, slecht slapen, mondzorg en doorbloeding enz.

Welke complementaire behandelingen zijn er nu precies?

Bijna alle behandelingen bestaan uit interventies met etherische (basis)oliën, hydrolaten en koolzuur voetenbaden. Tevens bied ik ontspannen door middel van muziek aan. Waarbij je de mogelijkheid hebt tussen luisteren naar meditatie muziek en luisteren en meedoen met de eigen voorhanden muziekinstrumenten zoals drums, kalimba, native american flute e.d.

De behandeling met etherische oliën kan bestaan uit een massage met een op maat gemaakte olie, die precies afgestemd is op de aandoening waarbij je ondersteuning nodig hebt.

Door het maken van een inhaler, bijvoorbeeld bij luchtwegklachten, maar ook bij stress en angsten, kan men deze klachten goed ondersteunen cq verminderen.

Tevens is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een kant en klare crème te gebruiken zoals de Kalme Huid crème van de Levensboom bij allerhande allergische reacties en/of eczeem. Maar ook het maken van een specifieke crème of olie voor een specifieke allergische klacht is mogelijk.

Bij bijvoorbeeld een neuropatische voet kan een koolzuur voetbad weer een gunstig effect hebben. Tevens is een voetbad met hydrolaten een zeer goed middel bij diverse klachten zoals stress of onrust.

Je kunt onder andere ook een flesje olie of potje crème, arominhaler of aromapatch op maat gemaakt aanschaffen voor gebruik thuis, zodat de behandeling gewoon thuis voortgezet kan worden als dat mogelijk is.

Op de volgende pagina leg ik de verschillende behandelingen nog wat verder uit, evenals de bereidingen die ik voor je kan maken.

Complementaire zorg/Aquazorg.
Aquazorg.

Complementaire zorg binnen een zorginstelling.

Ook binnen de geriatrische zorgverlening kan ik behandelingen bieden. Zowel in de praktijk zelf als bij iemand thuis. Bij voorkeur doe ik deze behandelingen liever thuis. Het is namelijk fijner voor de klant om deze behandeling in de eigen omgeving te krijgen waardoor zij/hij na de behandeling gewoon nog even lekker na kan genieten of zelfs  even een dutje kan doen. Tevens is de drempel binnen de eigen omgeving lager om een fijne hand- of voetmassage te krijgen of een andere complementaire behandeling.

Het is ook mogelijk dat ik binnen een intramurale setting complementaire zorg aanbied. Dit kan zowel bij de cliënten in hun eigen appartement als in een compleet ingerichte snoezelruimte, en alles wat daartussen zit.

Indien je in een zorginstelling werkt of hebt en deze biedt binnen het zorgaanbod geen complementaire zorg aan neem dan contact met me op en ik vertel je wat de mogelijkheden allemaal zijn.

Zorg Geriatrie handen

Ik wil je wel even wijzen op het volgende:

-Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of een andere behandelaar. Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden en of de interventies met aromatherapie ook goedgekeurd worden.

-Praktijk Nymphaea zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

-Praktijk Nymphaea onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de complementaire zorg en de aromatherapie.

Lees voor behandeling ook even de algemene voorwaarden: https://www.praktijknymphaea.nl/algemene-voorwaarden/

logo Praktijk Nymphaea
Follow Me!